Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Code: CP-17.1)

Need more info?

Θέση: Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Code: CP-17.1)

 

Η θέση του Διαχειριστή Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιλαμβάνει την διαχείριση έργων και προγραμμάτων με εθνική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, την αναζήτηση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης από την ΕΕ, την ωρίμανση και προετοιμασία προτάσεων και την προετοιμασία του σχετικού υλικού.

Καθήκοντα:

 • Συντονισμός, διαχείριση και επίβλεψη υπαρχόντων έργων που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από προγράμματα
 • Υποστήριξη της υλοποίησης
 • Υποστήριξη συμμετοχής της εταιρίας σε έργα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ανάλογα με τα εκάστοτε ενδιαφέροντα της εταιρίας, όπως ψηφιακές πλατφόρμες, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, τουρισμός, έξυπνες πόλεις, χρηματο-οικονομικές συναλλαγές, τοπική ανάπτυξη, κοινωνική επιχειρηματικότητα κτλ.
 • Σύνταξη, επίβλεψη και υποβολή προτάσεων
 • Συνεργασία με εταίρους του ιδιωτικού, δημόσιου και εθελοντικού τομέα για διασφάλιση συνεργασιών σε αιτήσεις χρηματοδότησης
 • Υποστήριξη και συνεργασία με πελάτες της εταιρίας την διερεύνηση και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα
 • Διασφάλιση των όρων δημοσιότητας και επιλεξιμότητας των έργων ανάλογα με τους κανονισμούς των προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση και έλεγχος εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών και πιστοποίηση παραγόμενου έργου
 • Επίβλεψη φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε περίπτωση ελέγχου
 • Διασφάλιση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων και φακέλων
 • Παρακολούθηση και σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τις οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες
 • Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση έργων επιχορηγούμενων από την ΕΕ και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων
 • Ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα Join Crowdpolicy που θα βρουν στη διεύθυνση https://goo.gl/9hB0eD .

Η Crowdpolicy θα επικοινωνήσει μόνο με τους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν για το στάδιο της συνέντευξης.

Ευχαριστούμε θερμά.

Print Friendly, PDF & Email