Σχετικά με εμάς

Η Crowdpolicy παρέχει επιχειρηματικές λύσεις πληροφοριακών συστημάτων στο πεδίο του civictech και fintech καθώς και υπηρεσίες ανοιχτής καινοτομίας από το 2012, στην Ελλάδα και την Κύπρο σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Τα τελευταία χρόνια, η Crowdpolicy έχει διοργανώσει ένα σημαντικό όγκο πρωτοβουλιών ανοιχτής καινοτομίας όπως εργαστήρια καινοτομίας, μαραθώνιους καινοτομίας crowdhackathons καθώς και προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης στο πεδίο του fintech, insurtech, έξυπνων πόλεων κ.α, με πάνω από 500 ομάδες και 5000 συμμετέχοντες, δημιουργώντας μια μεγάλη startup κοιντότητα.

H Crowdpolicy υποστηρίζει ένα σημαντικό σύνολο εφαρμογών ομάδων και startup επιχειρήσεων σε επίπεδο πρωτοτύπου (proof of concept) ή ώριμης εφαρμογής που αποτελούν λύσεις σε ανάγκες της αγοράς, για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και υποστηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να δημιουργούν λύσεις για την αγορά με μεθοδολογίες design thinking και πλήρεις κύκλους ανοιχτής καινοτομίας.

Εταιρική Παρουσίαση

Ariba Network

View CROWDPOLICY DIGITAL PARTICIPATORY SERVICES PRIVATE CAPITAL COMPANY profile on Ariba Discovery
Print Friendly, PDF & Email