Προσέγγιση Crowd360

Crowd360 Προσέγγιση

Συνεργατική Διαχείριση Έργων | Μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας | Αξιολογούμαστε

crowd360-1Το πλαίσιο της Crowd360 απευθύνεται σε όλους τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Μέσω της Crowd360 στηρίζουμε αποτελεσματικά τα έργα που αναλαμβάνουμε και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, υλοποιώντας έτσι ένα καινοτόμο μοντέλο συνεργασίας.

Οφέλη +

 • Αναβαθμίζουμε συνεχώς και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Crowdpolicy και τις εσωτερικές διαδικασίες μας.
 • Υποστηρίζουμε τη διαφάνεια στις υπηρεσίες που παρέχουμε, από τη στιγμή που λαμβάνουμε την αίτηση μέχρι την τελική λύση.
 • Αξιολογούμαστε για τις λύσεις που παρέχουμε.
 • Μετατρέπουμε την άρρητη γνώση, τις ιδέες και τις προτάσεις των πελατών μας σε λειτουργικές διαδικασίες και σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις.
 • Δημιουργούμε ένα δίκτυο καινοτομίας μεταξύ των πελατών, των συνεργατών και στελεχών της εταιρείας.

Υπηρεσίες Crowd360 

 • Πρόσβαση μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας για τους πελάτες / συνεργάτες μας (διαφορετικές συσκευές, internet).
 • Υποβολή αιτήσεων για την υποστήριξη και την παραλαβή των υπηρεσιών με ένα δομημένο τρόπο.
 • Ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
 • Ιεράρχηση των αιτημάτων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
 • Πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες Service Desk.
 • Απεικόνιση της κατάστασης των αιτήσεων – θεμάτων ανά έργο.
 • Συνεργατική θέση για την επίλυση των θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση των έργων.
 • Βάση εταιρικής γνώσης
 • Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία και την υποβολή καταγγελιών.
 • Ενδεικτική οθόνη του συστήματος Crowd360 για Συνεργατική Διαχείριση Έργου

Πατήστε εδώ για λήψη του ενημερωτικού φυλλαδίου Crowd360

Είμαστε εδώ για κάθε σας ερώτημα με την υπηρεσία Crowd 360 crowdpolicy.com/crowd360-approach/ .
Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] .

Print Friendly, PDF & Email