CrowdCollEKT.gr

Project @ a Glance

Customer: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Location: Αθήνα, Ελλάδα
Year Completed: 2014
Sector Δημόσιος Τομέας
Product/Service Crowdsourcing

Εισαγωγή 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ / NHRF) είναι ο εθνικός φορέας για την συγκέντρωση, τεκμηρίωση και τη διάδοση των S&T information. Με ημερομηνία ίδρυσης το 1980, αποτελεί το κέντρο έρευνας της χώρας, την εκπαίδευση, την επιχειρηματική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό, επιτρέποντας την πρόσβαση στη γνώση και τη διευκόλυνση της έρευνας και της καινοτομίας (R&I). Η οργάνωση αναπτύσσει το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας. Το ΕΚΤ / NHRF είναι ένθερμος υποστηρικτής της ανοικτής πρόσβασης ως μέσο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και είναι στην πρώτη γραμμή των εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών ανοικτής πρόσβασης που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών για επιστημονικά και πολιτιστικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των αποθετηρίων, ηλεκτρονικών περιοδικών και CRIS. Η οργάνωση παρέχει επίσης τους επίσημους δείκτες RDI στη Eurostat και δημοσιεύει εκθέσεις για τις επιδόσεις R&D στην Ελλάδα.

Στοιχεία Έργου

Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των χρηστών κινητής τηλεφωνίας που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω των κατάλληλων φορητών συσκευών τελευταίας γενιάς δημιουργεί νέες ανάγκες και απαιτήσεις σε σχέση με την εξερεύνηση, την παράδοση και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου. Οι ανάγκες των χρηστών κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους, αποθήκες, ψηφιακές βιβλιοθήκες και σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει οδηγήσει το ΕΚΤ / NHRF, το οποίο είναι η πιο σημαντική διοργάνωση για την τεκμηρίωση, τη διατήρηση και τη διάδοση του επιστημονικού / ερευνητικού περιεχομένου , σε αναζήτηση της ικανοποίησης τους. Επιπλέον, αυτές οι ανάγκες έχουν συνδυαστεί τέλεια με την εκρηκτική ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, στα οποία εκατομμύρια χρήστες μοιράζονται και διαχειρίζονται περιεχόμενο και το διαδίδουν στα δίκτυα των επαφών τους και σε κατάλληλες ομάδες συμφερόντων (ομάδες συμφερόντων). Το ΕΚΤ / NHRF αναγνωρίζει τη σημασία και τη δυναμική της εξέλιξης της κοινωνικής δικτύωσης και έχει αρχίσει σταδιακά να ενσωματώνει τη στρατηγική σε σχέση με τις υπηρεσίες που αναπτύσσει και τις προσφορές.

Μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών περιεχομένου και ψηφιακών υποδομών , οι οποίες είναι διαθέσιμες με ανοικτή πρόσβαση, καθώς και την ενεργοποίηση των κοινωνικών δικτύων και τη συνεργατική ανάπτυξη περιεχομένου που αφορά τους χρήστες (crowdsourcing), η πλατφόρμα CrowdCollEKT αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και της επικοινωνίας που διεξήχθη στο ακαδημαϊκό και επιστημονικό κόσμο και την εκμετάλλευση του έγκυρου ψηφιακού περιεχομένου από μεγάλες κατηγορίες χρηστών για την εξυπηρέτηση των αναγκών προτεραιότητας για την προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας και την ευρύτερη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση.

Η Crowdpolicy σχεδίασε και ανέπτυξε την πλατφόρμα CrowdCollEKT, παρέχοντας σε κάθε χρήστη-μέλος της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας τη δυνατότητα να έχει ομογενοποιημένη πρόσβαση σε μια σειρά από αποθετήρια ψηφιακού περιεχομένου και μοντέλα κινήτρου για ουσιαστικό εμπλουτισμό θεσμικού περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ενιαία Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Αναζήτησης για το ευρύ κοινό.
 • Ολοκληρωμένη Αναζήτηση και Βιβλιογραφικές Αναφορές (παραπομπές) των υπηρεσιών για τους ερευνητές και τους επιστήμονες.
 • Εξατομικευμένη Υπηρεσία Αναζήτησης και Ψηφιακή Συνεισφορά Περιεχομένου με βάση την τοποθεσία του χρήστη.
 • Δημιουργία και Διαχείριση της Υπηρεσίας Ψηφιακών Συλλογών.

 

Τα κύρια τεχνολογικά χαρακτηριστικά της CrowdCollEKT είναι τα εξής:

 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω πολλαπλών καναλιών
 • Έρευνα σε πραγματικό χρόνο στο ψηφιακό περιεχόμενο και αποθετήρια του EKT/NHRF με βάση τη θέση και την πολλαπλή πλατφόρμα των χρηστών
 • Παροχή ανοιχτού API για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών και μηχανισμών gamification
 • Διαμοιρασμός του περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η πλατφόρμα CrowdCollEKT θα οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Πρόσβαση στο EKT/NHRF και στις υπηρεσίες δεδομένων στους χρήστες κινητών μέσω των συσκευών τους, ανεξάρτητα από το χρόνο και την τοποθεσία του χρήστη, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 • Παροχή εναλλακτικών καναλιών πρόσβασης (κινητές συσκευές) σε υπάρχοντες χρήστες των υπηρεσιών του EKT/NHRF (ερευνητές, βιβλιοθηκάριοι, επιστήμονες, φοιτητές, κ.λπ.).
 • Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με βάση τις δυνατότητες των φορητών συσκευών [όπως η αυτόματη αναγνώριση των αντικειμένων (QR-Codes), ο αυτόματος προσδιορισμός της θέσης του χρήστη (GPS) και οι λειτουργίες επικοινωνίας (λειτουργίες αφής)]. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιεχόμενο της υπηρεσίας ανάκτησης των απορριμμάτων με βάση την τοποθεσία του χρήστη (υπηρεσίες αναγνώρισης τοποθεσίας).
 • Δημιουργία μιας πρώτης κρίσιμης μάζας χρηστών που συμμετέχουν στις υπηρεσίες του EKT/NHRF, σύμφωνα με τα πρότυπα των κοινωνικών δικτύων.
 • Προσέλκυση πρόσθετων αριθμό χρηστών και, συνολικά, η αύξηση των χρηστών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του EKT/NHRF.
 • Δημιουργία μιας αρχικής βάσης δεδομένων εφαρμογών για φορητές εφαρμογές, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια.
 • Απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, η πλατφόρμα CrowdCollEKT έχει τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα:

 • Συμβολή στην ψηφιακή καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
 • Υποστήριξη για το API της δημιουργίας παιχνιδιών και δεδομένων
 • Παροχή ανοιχτών δεδομένων
 • Στατιστικά και πρόβλεψη βάσης γεω-δεδομένων
 • Βελτίωση του «κρυφού» οργανωτικού περιεχομένου
 • Συμμετοχή των χρηστών στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των δεδομένων
 • Συλλογική δημιουργία γνώσης
Print Friendly, PDF & Email