Πελάτες και Συνεργάτες

Πελάτες και Συνεργάτες (ενδεικτικός κατάλογος)

Είμαστε περήφανοι που έχουμε συνεργαστεί με τις παρακάτω εταιρίες και οργανισμούς.

Ιδιωτικός τομέας

Δημόσιος τομέας. (Δείτε επίσης ενδεικτικούς χρήστες υπηρεσιών Crowdapps εδώ )

Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφέρειες (Δείτε επίσης ενδεικτικούς χρήστες Δήμους και Περιφέρειες υπηρεσιών Crowdapps εδώ )

NGOs

Print Friendly, PDF & Email