Ορόσημα

 • 2009

  Πρωτοβουλίες Ανοιχτής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα

  Οι ιδρυτές της Crowdpolicy, Μιχάλης Ψαλλίδας και Γιώργος Καραμανώλης, ήταν αναπόσπαστα μέρη των Πρωτοβουλιών OpenGov στην Ελλάδα για την περίοδο 2009-2012, συμμετέχοντας ενεργά σε περισσότερα από 30 έργα του Δημόσιου Τομέα, όπως:

  Opengov (διαβουλεύσεις, προσλήψεις)
  Clarity -Diavgeia (ανάρτηση αποφάσεων του δημόσιου τομέα)
  Agora (ανάρτηση συμβάσεων)
  Νόμος περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  Ανοιχτή καινοτομία για τη Δημόσια Διοίκηση (openlabs & openpad)
  Ανοιχτά Δεδομένα - Γεωδεδομένα
  Στρατηγική ΤΠΕ - Ψηφιακή Ελλάδα 2020

 • 2012

  Το Ταξίδι της Crowdpolicy Ξεκινά

  Με τεράστια εμπειρία σε crowdsourced έργα μεγάλης κλίμακας, ο Μιχάλης και ο Γιώργος ίδρυσαν την Crowdpolicy το 2012, με στόχο την αξιοποίηση της τεράστιας τεχνογνωσίας τους και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε οργανισμούς (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΜΚΟ).

 • 2015

  Επέκταση στην Αγορά της ΕΕ.

  Έχοντας υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία μια σειρά έργων crowdsourcing για την Ελληνική αγορά, η Crowdpolicy ανέπτυξε συνεργασίες στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Print Friendly, PDF & Email