Fintech Innovation Enabler

Περισσότερες πληροφορίες

Με τις υπηρεσίες που παρέχουμε

 • Ενεργοποιούμε τους οργανισμούς να ενσωματώσουν λύσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας
 • Αναπτύσουμε νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Δημιουργούμε νέες πηγές εσόδων για τις Τράπεζες
 • Αξιοποιούμε στο έπακρο υπάρχουσες υποδομές και πληροφοριακά συστήματα
 • Μετατρέπουμε κανονιστικές υποχρεώσεις σε ευκαιρίες διαφοροποίησης
 • Καθοδηγούμε το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Διασυνδέουμε τους οργανισμούς με τα τοπικά οικοσυστήματα startups
 • Ενσωματώνουμε fintech τεχνολογίες και μοντέλα σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας όπως τουρισμό, αγροτικά, μεταφορές, δημόσια διοίκηση κοκ.

Υπηρεσίες ανοιχτής καινοτομίας για Τράπεζες

OpenAPI portal & PSD2 Compliance

H Ευρωπαϊκή οδηγία PSD2 οδηγεί τις Τράπεζες στην ανάπτυξη Open Banking APIs, δημιουργώντας ευκαιρίες συνεργασίας με πιστοποιημένους τρίτους παρόχους πληρωμών (TPPs), με σκοπό τη δημιουργία νέων fintech εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες. Τα OpenAPI portals προσφέρουν άμεση συμμόρφωση με την PSD2 και η API-driven αρχιτεκτονική τους και είναι βασισμένα σε ανοικτά πρότυπα διαλειτουργικότητας όπως το Berling Group και το Open Banking UK. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, τα ιδρύματα πληρωμών μπορούν να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους μέσω των portals σε προγραμματιστές και fintech επιχειρήσεις.

  • Πλήρης ενσωμάτωση με τις υφιστάμενες τραπεζικές υποδομές και υπηρεσίες
  • Συμβατότητα με Berlin Group & Open Banking UK πρότυπα
  • Εργαλεία για PISPs & AISPs Αυθεντικοποίηση και ασφάλεια
  • API server που υποστηρίζει υλοποίηση digital wallets, tokenization, crowdfunding και loyalty

Bank bots

Το Chat bot είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί μέσω του Facebook Messenger ή του ιστοτόπου ενός φορέα και παρέχει αυτοματοποιημένη ενημέρωση των πολιτών για θέματα της τοπικής κοινωνίας και της καθημερινότητας. Οι πολίτες μπορούν να συνομιλούν με το chat bot και να λάβουν απαντήσεις που αφορούν το δήμο τους, χρήσιμες πληροφορίες όπως τηλέφωνα των τοπικών αρχών, καθώς και γενικές πληροφορίες όπως εκδηλώσεις, φαρμακεία ή τον καιρό. Η υπηρεσία βασίζεται στην τεχνολογία Botakis και χρησιμοποιείται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 • AI intelligent bots – αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων
 • Δυνατότητες πολλαπλών χρηστών
 • Υποστήριξη
 • Πληρωμές, ειδοποιήσεις — Συστήματα επιβράβευσης & υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Crowd investing

To crowd investing είναι μία σύγχρονη τεχνολογική δράση για την υποστήριξη της συμμετοχικής χρηματοδότησης. Μέσα από τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας αναδύονται ιδέες και προτάσεις επιχειρηματικών σχεδίων που οδηγούν στην ανάπτυξη και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Σκοπός της εφαρμογής είναι ένας μηχανισμός υποβολής εκθέσεων για τις δημόσιες αρχές αλλά και η διασύνδεση κάθε ενδιαφερόμενου με υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών πόρων μέσω API εφαρμογών και διασυνδέσεις με ηλεκτρονικές πληρωμές.

 • Πλατφόρμα έκδοσης ομολογιακών δανείων για την υποστήριξη IPOs ή μικρών επιχειρήσεων
 • Συμβατότητα με την νομοθεσία
 • Ενσωμάτωση με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα

Fintech SDK

Η πλήρης αξία των fintech APIs μπορεί να αναδειχθεί με ένα σωστά σχεδιασμένο Software Development Kit (SDK), το οποίο προσφέρει σε προγραμματιστές τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών γρήγορα και αποτελεσματικά. Λειτουργώντας σαν ένα κεντρικό σημείο γνώσης για τους προγραμματιστές, τα fintech SDKs που επεκτείνουν την λειτουργικότητα υφιστάμενων APIs δρουν σαν μία νέα πλατφόρμα για πειράματα και πιλοτικές εφαρμογές, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το κόστος για την ανάπτυξη και την συντήρηση νέων εφαρμογών.

 • Ανάπτυξη και “υλοποίηση” με “μηδέν” κώδικα
 • Συμβατότητα με υφιστάμενα APIs που βασίζονται στα πρότυπα Berlin Group & Open Banking UK
 • Υποστήριξη σε 10 frameworks για προγραμματιστές (java, swift, android και άλλα!)
 • Fintech πιλοτικά POCs (ηλεκτρονικά πορτοφόλια, chatbot, αυθεντικοποίηση)

KYC as a service

Η πλήρης αξία των fintech APIs μπορεί να αναδειχθεί με ένα σωστά σχεδιασμένο Software Development Kit (SDK), το οποίο προσφέρει σε προγραμματιστές τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών γρήγορα και αποτελεσματικά. Λειτουργώντας σαν ένα κεντρικό σημείο γνώσης για τους προγραμματιστές, τα fintech SDKs που επεκτείνουν την λειτουργικότητα υφιστάμενων APIs δρουν σαν μία νέα πλατφόρμα για πειράματα και πιλοτικές εφαρμογές, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το κόστος για την ανάπτυξη και την συντήρηση νέων εφαρμογών.

 • Διασύνδεση με eIDAS
 • Ενσωμάτωση με πλατφόρμες τρίτων παρόχων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Know your Customer and Know your Business!

Social Crowdfunding

Η πλατφόρμα Crowdfunding αποτελεί ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο για την συγκέντρωση χορηγιών, δωρεών και χρηματοδοτήσεων με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

 • Πλατφόρμα Δωρεών για την υποστήριξη δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αντιστοίχιση της διαδικασίας χρηματοδότησης
 • Συμβατότητα με την νομοθεσία
 • Ενσωμάτωση με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα

Print Friendly, PDF & Email