CrowdGlossary

CrowdFunding

Το Crowdfunding, ή αλλιώς συλλογική χρηματοδότηση, είναι η πρακτική της χρηματοδότησης ενός έργου ή εγχειρήματος με την συγκέντρωση χρηματικών συνεισφορών από ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Παρόλο που η συλλογική χρηματοδότηση μπορεί να εκτελεστεί και μέσω ταχυδρομικών συνδρομών, εκδηλώσεων προσέλκυσης και άλλων μεθόδων, συνήθως εκτελείται μέσω διαδικτυακού μητρώου. Το Crowdfunding είναι μια μορφή εναλλακτικής χρηματοδότησης, η οποία αναδύθηκε στο περιθώριο του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το μοντέλο crowdfunding βασίζεται σε τρεις τύπους συντελεστών: τον εισηγητή του έργου που προτείνει την ιδέα και/ή το έργο προς χρηματοδότηση, τα άτομα ή τις ομάδες που υποστηρίζουν την ιδέα, και μια δομή διαμεσολάβησης (την «πλατφόρμα») που φέρνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επαφή για να γίνει η ιδέα πραγματικότητα.

Crowdsourcing

Το Crowdsourcing (ή πληθοπορισμός), ένας σύγχρονος επιχειρηματικός όρος που δημιουργήθηκε το 2005, ορίζεται από τo Merriam-Webster ως διαδικασία απόκτησης των απαραίτητων υπηρεσιών, ιδεών ή περιεχομένου, ζητώντας συνεισφορές από μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και ιδιαίτερα από μια διαδικτυακή κοινότητα και όχι από παραδοσιακούς υπαλλήλους ή προμηθευτές. Ο όρος αυτός προέρχεται από την ένωση των λέξεων crowd (πλήθος) και outsourcing (εξωτερική ανάθεση καθηκόντων). Αυτός ο τρόπος ανάθεσης καθηκόντων χρησιμοποιείται συχνά για να διαιρέσει την κουραστική εργασία μεταξύ των συμμετεχόντων και έχει ιστορικό επιτυχίας πριν από την ψηφιακή εποχή – “εκτός σύνδεσης” (δείτε τους συνδέσμους και τα παραδείγματα παρακάτω). Εξ ορισμού, το crowdsourcing συνδυάζει τις προσπάθειες πολλών αυτοαποκαλούμενων εθελοντών ή εργαζομένων με μερική απασχόληση, όπου κάθε συνεισφέρων, ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία, προσθέτει μια μικρή συνεισφορά που συνδυάζεται με αυτές των άλλων για να επιτευχθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, η διαφορά του από την εξωτερική ανάθεση καθηκόντων έγκειται στο ότι το έργο προέρχεται από ένα απροσδιόριστο κοινό, αντί να ανατεθεί σε συγκεκριμένη ομάδα. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης του crowdsourcing έχουν να κάνουν με το κόστος, την ταχύτητα, την ποιότητα, την ευελιξία, την επεκτασιμότητα και την ποικιλομορφία.

Το Crowdsourcing μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. Μπορεί να περιλαμβάνει τον καταμερισμό εργασίας, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένα αιτήματα, όπως crowdfunding, διαγωνισμοί και γενική αναζήτηση απαντήσεων, λύσεων ή εξαφανισμένου ατόμου. Το Crowdtesting είναι ένα άλλο παράδειγμα αξιοποίησης του πλήθους για την παροχή υπηρεσιών δοκιμής λογισμικού. Το Crowdtesting γίνεται ένας σημαντικός παίκτης στον κόσμο του λογισμικού καθώς πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το 55% των εταιρειών υιοθέτησαν πληθοποριστικές υπηρεσίες το 2014 και ακόμα περισσότερες έχουν προγραμματίσει να χρησιμοποιήσουν crowdtesters από το 2015 και μετά.

Wisdom of the Crowd (Σοφία του πλήθους)

Η σοφία του πλήθους είναι η συλλογική γνώμη μιας ομάδας ατόμων και όχι μεμονωμένων εμπειρογνώμονων. Έχει διαπιστωθεί ότι οι συγκεντρωτικές απαντήσεις μεγάλων ομάδων σε ερωτήματα που αφορούν την εκτίμηση της ποσότητας, τις γενικές γνώσεις για τον κόσμο και τη χωρική λογική είναι τόσο καλές και συχνά ίσως καλύτερες από την απάντηση που έδωσε κάποιο από τα άτομα της ομάδας. Μια εξήγηση γι’ αυτό το φαινόμενο είναι ότι υπάρχει ιδιοσυγκρασιακός θόρυβος που συνδέεται με κάθε μεμονωμένη κρίση και η λήψη του μέσου όρου ενός μεγάλου αριθμού απαντήσεων θα φτάσει σε κάποιο βαθμό προς την κατεύθυνση της ακύρωσης του αποτελέσματος αυτού του θορύβου.

Print Friendly, PDF & Email