Our Blog

ARCHIVES
Print Friendly, PDF & Email

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας CrowdDonation (donation-based CrowdFunding)για λογαριασμό της Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity (Generation 2.0 RED). Η πλατφόρμα CrowdDonation εντάσσεται στη σειρά ολοκληρωμένων cloud εργαλείων CrowdApps και αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο συμμετοχικής χρηματοδότησης (CrowdFunding), το οποίο δίνει τη δυνατότηρα σε δυναμικούς φόρεις να συγκεντρώσουν πόρους (χρηματικούς ή μή) για την υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων. Η πρωτοποριακή πλατφόρμα CrowdDonation της G2RED συνδυάζει παρεμβάσεις σε καίριους τομείς, σε μία εποχή εφαρμοσμένης λιτότητας όπου η κρατική συνδρομή συρρικνώνεται και καλούνται οι φορείς να βρουν νέους τρόπους αναζήτησης επενδύσεων και εύρεσης πόρων για δράσεις. Η υλοποίηση της πλατφόρμας αποτελεί μια μοναδική στρατηγική ευκαιρία με απτά οφέλη σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Δράσεις της G2RED προς Υποστήριξη:

 • New Generation Got Game: Το σκεπτικό της δημιουργίας ενός ετήσιου διαπολιτισμικού τουρνουά μπάσκετ είναι η ανάδειξη της διαφορετικότητας της Νέας Γενιάς Ελλήνων Πολιτών και η προώθηση του αθλητισμού ως μέσο συμμετοχής, ένταξης και αποδοχής. Βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ένταξης νέων με μεταναστευτική καταγωγή στην ελληνική κοινωνία, καθώς και η καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων και της ξενοφοβίας στις γειτονιές της Αθήνας.
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη: Ο Generation 2.0 RED παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε μετανάστες, πρόσφυγες και νέους μεταναστευτικής καταγωγής με στόχο την διευκόλυνση της διαδικασίας της ένταξης τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
 • Παρατηρήριο Ιθαγένειας: Δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου με στόχο την καταγραφή, ανάδειξη και καταγγελία παρατυπιών και μη αποδεκτών πρακτικών στις Δημόσιες Υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για την Ιθαγένεια και του Κώδικα Μεταναστευσης.

H ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί στη διεύθυνση http://funding.crowdapps.net/g2red/

Xαρακτηριστικά της Πλατφόρμας

 • Οι δράσεις και τα έργα προς χρηματοδότηση μπορούν να έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό καθώς και ανοιχτό χαρακτήρα για κάλυψη διαρκών αναγκών
 • Χρήση των πλέον σύγχρονων και επεκτάσιμων τεχνολογικών λύσεων
 • Ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας
 • Διασύνδεση της πλατφόρμας με τραπεζική υπηρεσία για άμεση μεταφορά κεφαλαίων από τους δωρητές
 • Ενσωματωμένος μηχανισμός ανταμοιβών (rewards)
 • Δυνατότητα συλλογής προσφορών σε είδος (π.χ. ανθρωποώρες, εξοπλισμός)
 • Εξαγωγή αναφορών για έγκριση δωρεών και προσφορών σε είδος
 • Ηλεκτρονικό αποδεικτικό δωρεάς

Περισσότερες πληροφορίες :

Για το G2RED
Ο Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity (Generation 2.0 RED) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός νέων, που ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, συνδυάζουν την κοινωνική δράση και την έρευνα, λειτουργούν ως εκπρόσωποι των νέων που κατοικούν στην Ελλάδα και μάχονται υπέρ των δικαιωμάτων ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, όπως αυτές των μεταναστών και των προσφύγων. Βασικός στόχος είναι η προώθηση των δικαιωμάτων, της κοινωνικής συνοχής, της ισότιμης κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής γενικά των νέων, ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή άλλης μορφής ετερότητας. Περισσότερες πληροφορίες : http://g2red.org/

Για την Crowdpolicy
H Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) είναι εταιρία τεχνολογίας και καινοτομίας με μεγάλη εμπειρία σε πρωτοβουλίες, έργα και δράσεις συμμετοχής και ανοιχτής καινοτομίας. Η εταιρία έχει εμπειρία σε διοργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτοποριακών και καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων που σχετίζονται με το crowdsourcing, το crowdfunding και το crowdinnovation, διαδικασίες διαφάνειας μέσω enterprise dashboards, ανοικτά δεδομένα, και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Επιπλέον έχει δικτυώσει ένα μεγάλο μέρος του οικοσύστηματος επιχειρηματικής και κοινωνικής καινοτομίας της χώρας μέσα από την υλοποίηση των δράσεων Crowdhackathon (www.crowdhackathon.com) και άλλων πρωτοβουλιών.

Leave a Reply

Print Friendly, PDF & Email