Our Blog

ARCHIVES
Print Friendly, PDF & Email

Το έργο αυτό αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο της Εταιρίας Κοινωνικών Επενδύσεων (www.socialinvestments.gr) που έχει σαν στόχο να ενώσει για πρώτη φορά όλους τους Έλληνες του Κόσμου, προσφέροντάς τους υπηρεσίες δικτύωσης, γνωριμίας, επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία μιας ολιστικής πλατφόρμας της ΚοsmosHεllas, την πρώτη ολοκληρωμένη ψηφιακή γέφυρα μεταξύ των Ελλήνων της Ελλάδας, των Ελλήνων του Εξωτερικού και των Φιλελλήνων του Κόσμου, με σκοπό τη δημιουργία Κεφαλαίου και Ανθρώπινων Πόρων στην υπηρεσία της Ελληνικής κοινωνίας και της Ελληνικής Ομογένειας.

Μέσα από αυτές τις υπηρεσίες δικτύωσης και “ένωσης” των Ελλήνων του Κόσμου, που αφορούν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και κοινωνικούς Φορείς, θα προσφέρεται η δυνατότητα στήριξης της Ελλάδας, στην προσπάθεια καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και της ανεργίας αλλά και της ενίσχυσης δράσεων των Κοινοτήτων του Οικουμενικού Ελληνισμού. Το 65% των εσόδων της πλατφόρμας από τη μηνιαία συνδρομή των 2€, θα δημιουργεί το Κεφάλαιο HelpHεllas το οποίο με απόλυτη διαφάνεια, διαρκή έλεγχο και δημόσια λογοδοσία, θα διοχετεύεται αποκλειστικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, σε έργα κοινωνικού προσανατολισμού και υποδομών, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ της χώρας, αλλά και στην ενίσχυση δράσεων των Κοινοτήτων του Οικουμενικού Ελληνισμού. Επίσης, για πρώτη φορά δημιουργείται ένας Παγκόσμιος Κοινωνικός Χάρτης του Ελληνισμού που θα καταγράφει και θα αρχειοθετεί διαδικτυακά όλους τους Ελληνικούς Κοινωνικούς και Πολιτιστικούς Φορείς και Συλλόγους σε όλα τα μέρη του Κόσμου, οι οποίοι θα μπορούν να αναρτούν απολύτως δωρεάν δράσεις τους και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούν να αλληλοϋποστηριχθούν μέσω ειδικής πλατφόρμας crowdfunding για μικρά ποσά.

Τέλος, στην πλατφόρμα θα ενσωματωθεί η λειτουργία της πρώτης Παγκόσμιας Κοινωνικής Κάρτας των Ελλήνων KosmosHεllas Card σε συνεργασία με την Μastercard. Από την κάθε συναλλαγή των χρηστών της, ένα σταθερό ποσοστό θα διοχετεύεται στοχευμένα σε κοινωνικές επενδύσεις στην Ελλάδα για την υγεία και την πρόνοια ευπαθών και ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και στην ενίσχυση δράσεων που αφορούν το έργο των Κοινοτήτων των Ελλήνων του Κόσμου.

Η πλατφόρμα θα είναι σε πλήρη λειτουργία τον Ιανουάριο του 2017, ενώ από τα μέσα του Σεπτέμβρη 2016 θα είναι σε πιλοτική εφαρμογή για τη δωρεάν εγγραφή και δικτύωση των Ελλήνων του Κόσμου. Στα σχέδια της Εταιρίας Κοινωνικών Επενδύσεων είναι ακόμα η δημιουργία ενός πρότυπου e-shop για την υποστήριξη των μικρών παραγωγών της Χώρας σε όλες τις Περιφέρειες και η επανεπένδυση του 50% των κερδών σε αγορά ελληνικών προϊόντων για τη δωρεάν τοποθέτησή τους στα Κοινωνικά Παντοπωλεία της Χώρας.

KOSMOSHΕLLAS SCREENSHOT

Πολλές υψηλού επιπέδου δράσεις σχεδιάζονται για την Προώθηση του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής Γλώσσας όπως η πρόσφατη καμπάνια: Ο Kosmos μιλά Ελληνικά!

Είναι σημαντικό επίσης ότι για πρώτη φορά δημιουργείται μια Παγκόσμια Τράπεζα δεδομένων του επιστημονικού δυναμικού των Ελλήνων Επιστημόνων, θεματικά ανά Ήπειρο, που θα φιλοξενεί δωρεάν και τα βιογραφικά όλων των νέων επιστημόνων και θα αποτελέσει πυλώνα γνωριμίας, συνεργασίας και αναζήτησης εργασίας όσων έχουν μεταναστεύσει πρόσφατα στο Εξωτερικό.

Τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους της Crowdpolicy ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Ψαλλίδας και ο Επικεφαλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας Γιώργος Καραμανώλης και εκ μέρους της Εταιρίας Κοινωνικών Επενδύσεων ο Πρόεδρος Γιώργος Γαμπιεράκης και ο Αντιπρόεδρος Δημήτρης Αγγέλου.

KOSMOSHELLAS SIGN

Aπό αριστερά προς τα δεξιά: Δημήτρης Αγγέλου, Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Κοινωνικών Επενδύσεων, Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director της Crowdpolicy, Γιώργος Γαμπιεράκης, Πρόεδρος της Εταιρίας Κοινωνικών Επενδύσεων και Γιώργος Καραμανώλης, Επικεφαλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Crowdpolicy


H πλατφόρμα θα λειτουργήσει στη διεύθυνση
http://kosmoshellas.com.gr/el/ .

Η Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για τη δικτύωση και την κινητοποίηση του πλήθους προς ένα σκοπό (crowdsourcing) καθώς και για τη συμμετοχική συλλογή πόρων (crowdfunding).

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου:

Crowdpolicy KosmosHεllas – Δελτίο Τύπου 17.06.2016(docx)

Crowdpolicy KosmosHεllas – Δελτίο Τύπου 17.06.2016 (pdf)

Crowdpolicy has undertaken the implementation of the platform for the social networking of Greeks around the world for the Social Investments Society  www.socialinvestments.gr.

This project constitutes a strategic plan of the Social Investments Society aiming at offering services for the networking, acquaintance, communication, cooperation and interaction of the Greek Citizens around the World. It will be the first integrated online digital bridge connecting the Greeks living in Greece, the Greeks of the Diaspora and the Philhellenes around the world and its target is to create Capital at the service of the Greek Society.

These services for networking and “connecting” Greeks around the world, which will be addressed to natural persons, legal persons and social Bodies, will offer the possibility of supporting Greece in the fight against social exclusion, poverty and unemployment, since 50% of the revenue of the platform (monthly subscription costs 1€) will be given in full transparency and accountability exclusively for the creation of jobs and community-oriented and infrastructure projects in cooperation with the local authorities of the country (HelpHεllas).

Moreover, for the first time, a World Map of Hellenism recording and filing online every Greek Social and Cultural Agency and Association all over the world will be created. Those agencies and associations will be able to post their actions free of charge and interact with each other so that they can support one another through a dedicated crowdfunding platform for small amounts of money.

Finally, the operation of the first World Social Card of the Greeks (KosmosHεllas Card) in cooperation with Mastercard will be embedded in the platform.  A low fee on each transaction will be given for social investments in Greece.

The platform will be fully operational in January 2017, while as of mid July 2016 the pilot platform will be available for the subscription and networking of the Greeks around the world free of charge.

Furthermore, the Social Investments Society plans to create a model e-shop for supporting small producers in all Regions of the Country and reinvest 50% of the profits in purchasing Greek products in order to give them to Social Groceries of the Country free of charge.

KOSMOSHΕLLAS SCREENSHOT

In addition, a lot of actions are being planned for the Promotion of the Greek Culture and the Greek Language, such as the recent campaign titled Ο Kosmos μιλά Ελληνικά (The World speaks Greek)!

This agreement on strategic cooperation was signed by Michael Psalidas, the Managing Director of Crowdpolicy, and George Karamanolis, Head of Technology and Innovation of Crowdpolicy, and on behalf of the Social Investments Society, it was signed by George Gampierakis, its President, and Dimitris Angelou, its Vice President.

The platform will operate at the address http://kosmoshellas.com.gr/el/.

Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) specializes in the design and implementation of digital applications for the networking and mobilization of the crowd towards a cause (crowdsourcing) as well as the participatory fundraising (crowdfunding).

KOSMOSHELLAS SIGN

From left to right: Dimitris Angelou, Vice President of the Social Investments Society, Michael Psalidas, Managing Director of Crowdpolicy, George Gampierakis, President of the Social Investments Society and George Karamanolis, Head of Technology and Innovation of Crowdpolicy

Download the Press Release:

Crowdpolicy KosmosHεllas – Press Release 17.06.2016 (EN) (docx)

Crowdpolicy KosmosHεllas – Press Release 17.06.2016 (EN) (pdf)

Leave a Reply

Print Friendly, PDF & Email