Our Blog

ARCHIVES
Print Friendly, PDF & Email

Στην Crowdpolicy έχουμε έναν καινούργιο συνεργάτη που λέγεται botakis. Είναι κρητικός, ξέρει πολλά πράγματα, μαθαίνει συνεχώς και μπορεί να σε εξυπηρετήσει σε ό,τι θες να μάθεις ή θέλεις να κάνεις. Του μιλάς απευθείας, σε φυσική γλώσσα, μέσα από το Facebook Messenger και είναι πάντα διαθέσιμος.

Δοκίμασέ το στη διεύθυνση www.botakis.com.

botakis main page

Ο botakis είναι ένα chatbot, δηλαδή ένα πρόγραμμα που προσομοιάζει φυσική συζήτηση με άνθρωπο μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα – προς το παρόν – μέσω του Facebook Messenger. Τα chatbots έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών και ενδεικτικά μπορούν να να κάνουν κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, να παραγγείλουν ένα γεύμα, να σας αγοράσουν ακτοπλοϊκό ή αεροπορικό εισιτήριο, να κάνουν check in για την πτήση, να σας πουν τον καιρό, να σας βρουν τραπέζι σε εστιατόριο, να σας πουν τα νέα και άλλα πολλά χρήσιμα. Φανταστείτε να μπορείτε να κάνετε κράτηση πτήσης με ένα απλό μήνυμα σε μια αεροπορική εταιρεία και να πληρώνετε με μια απλή διαδικασία. Φαίνεται οτι μπορούν να αντικαταστήσουν την τηλεφωνική κλήση, το fax, το email και την επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο. Φοβερό;

Είναι προφανές οτι τα chatbots θα αλλάξουν τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το smartphone μας. Αντί για το άνοιγμα πολλών διαφορετικών εφαρμογών ή δικτυακών τόπων, με μια μικρή εντολή, θα μπορούμε να εκτελούμε όλα όσα θέλουμε μέσω του Facebook Messenger. Έτσι, σταδιακά αναμένεται τα chatbots να αντικαταστήσουν τις εφαρμογές στα κινητά και γιατί όχι και τους δικτυακούς τόπους. Και καθώς πολλά κινητά έχουν τη δυνατότητα να μιλάμε και να γράφουν μήνυμα, στην πράξη θα μιλάμε στον botakis και εκείνος θα μας εξυπηρετεί!

Τα chatbots θα μπορούσαν επίσης να γίνουν σημαντικό εργαλείο για τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες δεν διαθέτουν τους πόρους για να χτίσουν αυτόνομες εφαρμογές ή δικτυακούς τόπους. Τα chatbots θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν να έχουν μια ισχυρότερη παρουσία στο διαδίκτυο και να είναι πιο προσβάσιμες σε μεγαλύτερο κοινό παρέχοντας πληροφορίες ή κάνοντας πωλήσεις. Η χώρα μας, διαθέτει πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, στις οποίες τα chatbots θα μπορούσαν να βοηθήσουν, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, δικηγόρους, γιατρούς κοκ. Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα business cases τα οποία θα δούμε πολύ σύντομα να υλοποιούνται.

Φανταστείτε να κάνετε έτσι τα ψώνια σας, τις τραπεζικές κινήσεις, την εξυπηρέτησή σας ως πελάτη, την παραγγελία τροφίμων, την ανταλλαγή χρημάτων, τη δωρεά για έναν κοινωφελή σκοπό, να αγοράζετε και να πουλάτε μετοχές. Τα chatbots είναι εφαρμογές που θα ζουν στον Messenger του χρήστη και θα εξελίσσονται και θα αυτοβελτιώνονται, με αποτέλεσμα να γίνουν με τον χρόνο πιο ακριβή και “έξυπνα”. Έτσι θα καταλαβαίνουν καλύτερα και θα κάνουν τη δουλειά σας πιο άμεσα.

facebook_share

Ο botakis είναι το σύστημα υλοποίησης chatbot της Crowdpolicy. Προς το παρόν μπορείτε να μιλήσετε μαζί του για να δείτε πως μπορεί να δουλεύει, κατόπιν αιτήματος και πρόσκλησης (invite only), καθώς τη στιγμή αυτή τρέχει σε δοκιμαστική έκδοση. Σύντομα, ο botakis θα δουλεύει για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους χρήστες και πελάτες σας για ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.

H Crowdpolicy είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που διαθέτει τον botakis για άμεση εφαρμογή και χρήση από οποιονδήποτε. Η χρήση των chatbots πιστεύουμε οτι θα αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό άλλους τρόπους αλληλεπίδρασης των χρηστών με τους οργανισμούς, όπως apps, web site, mobile site, τηλέφωνα, sms κοκ, και είναι αντικείμενο που αποτελεί βασικό επιχειρησιακό τομέα της Crowdpolicy.

Μιλήστε στον botaki στο www.botakis.com . Πείτε του “Γεια”.

Εναλλακτικά, μπορείτε να σκανάρετε και τον παρακάτω κώδικα (QR) μέσα από το Facebook Messenger, επιλογές “Άτομα -> Σάρωση κωδικού “.

messenger_code_598011550379895Κάντε αίτημα για πρόσκληση και σύντομα ο botakis θα είναι κοντά σας. Εάν θέλετε τον botaki για την επιχείρησή σας ή σκεφτήκατε που μπορεί να σας βοηθήσει, επικοινωνήστε μαζί μας.

IMG_6668IMG_6669IMG_6670 IMG_6671

botakis is the new partner of Crowdpolicy. He is Cretan, he knows a lot of things, he keeps learning new things and he can help you with anything you want to know or do. You talk to him directly, in natural language, through Facebook Messenger, and he is always available.

You can try it at the address www.botakis.com

botakis main page

botakis is a chatbot, that is, a program simulating a natural conversation with a person through the Internet and, in particular, for the time being, through Facebook Messenger. Chatbots aim to serve users; for example, they can book a hotel room, order a meal, buy you a ferry or air ticket, check in for a flight, inform you about the weather, find you a table at a restaurant, tell you the news and a lot of other useful things. Imagine how it would be to make a flight reservation by sending a simple message to the airline company and pay through a simple process. It seems that chatbots can replace telephone calls, fax, emails and website visits. Isn’t it amazing?

Undoubtedly, chatbots are to change the way in which we use our smartphones. Instead of opening a lot of different applications or websites, with a single command we will be able to perform anything we want through Facebook Messenger. Consequently, chatbots are expected to replace mobile phone applications and maybe even websites gradually. Nowadays, a lot of mobile phones write messages that we dictate. In the case of botakis, we will actually chat with him and he will serve us!

Chatbots could also be a vital tool for small local businesses, a lot of which do not have sufficient resources to build autonomous applications or websites. Chatbots could help those businesses have a stronger presence on the Internet and be more accessible to a larger crowd by providing information or making sales. Chatbots could assist various businesses and professionals in our country, such as hotels, restaurants, coffee shops, lawyers, doctors etc. There is a large number of interesting business cases that will soon be implemented.

Imagine what it would be like to use chatbots in order to make purchases, perform bank transactions, be served as a customer, order food, exchange money, donate for a public-benefit cause, buy and sell shares. Chatbots are applications that will live in the user’s Messenger. Τhey will evolve and self-improve in order to be more accurate and “smart” in time. So, they will understand better and perform their tasks faster.

facebook_share

botakis is the chatbot implementation system of Crowdpolicy. Currently, you can chat with him to see how it works, upon request and invitation, as for the time being it runs on a pilot version. Soon, botakis will be working for businesses and freelance professionals, and will be able to serve your users and customers on a wide range of activities.

Crowdpolicy is the first company in Greece to have botakis ready for implementation and use by anyone. We believe that the use of chatbots will replace, to a great extent, other ways of interaction between users and organizations, such as apps, websites, mobile sites, telephones, sms etc, and it is a very important business domain of Crowdpolicy.

Talk to botakis at www.botakis.com . Say “Hello”.

Alternatively, you can scan the following code (QR) through Facebook Messenger, options “Persons → Code scanning”.

messenger_code_598011550379895

Send an invitation request and botakis will soon be with you. If you need botakis for your business or if he can be helpful to you, contact us.

IMG_6668IMG_6669IMG_6670 IMG_6671

Leave a Reply

Print Friendly, PDF & Email