Το Blog μας

ARCHIVES
Print Friendly, PDF & Email

Η Crowdpolicy θα συμμετάσχει με τον Γεώργιο Καραμανώλη στην Ημερίδα που διοργανώνεται από το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΚΕΗΔ – www.dgrc.gr) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές Κατευθύνσεις και Εφαρμογές».  Η Ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 1 Απριλίου και ώρα 9:30-13:30 στο The Cube Athens.

Ο Γεώργιος Καραμανώλης θα συμμετάσχει στη 2η Συνεδρία με θέμα “Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα”, και συγκεκριμένα στο panel “Απόψεις Επιχειρήσεων & Δημοσίων Φορέων”, η οποία θα διεξαχθεί βάση προγράμματος στις 11:15.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί κύκλοι σπουδών) στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και οι δράσεις του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΚΕΗΔ). Δύο ομάδες συζήτησης θα σχηματιστούν από τους συνεργαζόμενους φορείς του ΚΕΗΔ: (α) εκπρόσωποι φορέων της δημόσιας διοίκησης και (β) εκπρόσωποι επιχειρήσεων με θέμα την εφαρμοσιμότητα των νέων τάσεων και εξελίξεων και τάσεις του τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Την ημερίδα θα ανοίξει ο πιο παραγωγικός ερευνητής σε παγκόσμιο επίπεδο στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καθηγητής Marijn Janssen από το Delft University of Technology, παρουσιάζοντας καινοτομικές προσεγγίσεις στον τομέα. Ο Marijn Janssen είναι αντιπρόεδρος του IFIP Group on Public Administration Ιnformation Systems, επικεφαλής του εργαστηρίου “Technology, Policy and Management” του τμήματος “Engineering Systems and Services” και μέλος της επιτροπής έκδοσης μεγάλου κύρους επιστημονικών περιοδικών. Η έρευνά του εστιάζεται τόσο σε καταστάσεις στις οποίες οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να συνεργαστούν όσο και στη σχέση μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών, προωθώντας τη δημιουργία και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μορφών διακυβέρνησης.

Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Print Friendly, PDF & Email